Sample resignation letter in Tagalog (6)

In this guide, we will see “Sample resignation letters in Tagalog or halimbawa ng pagbibitiw in Filipino.

Sample resignation letter in Tagalog

A sample resignation letter in Tagalog or in the Filipino language is not easy to find online.

Employes may accept your resignation letter in English and if you wish you can translate it to Filipino.

Your resignation letter should be easy to read, brief, and keep a professional business format.

Here we have translated the letters from English to Filipino.

Make sure to state during the first paragraph your intention to resign, the date you will be leaving and a thankful statement to thank your employer for the opportunity.

It is always recommended to check with your employer and check your contract about the notice period to avoid a breach of your contract.

Some employers require a 30 day or 1 month, 1 week, or 2 weeks’ notice at least.

Again this will depend on your employment contract, but you may need to resign within 24 hours.

There are many examples out there that you can download either in a word doc format or PDF where you can copy, paste, translate, and sign.

Sample 1: career growth reasons

Example from template.net:

[DATE]

Mahal na [RECIPIENT NAME],

Ito ay may panghihinayang na ipinagbigay-alam ko sa iyo ang aking desisyon na magbitiw bilang [IYONG DESIGNASYON] mula sa [IYONG KOMIKO NG ANAK].

Habang ang aking oras dito ay napatunayan na produktibo at puno ng mga karanasan, sa kasamaang palad, hindi ako ganap na nasiyahan sa aking paglaki sa lugar ng trabaho. Ito ay para sa kadahilanang humingi ako ng trabaho sa ibang kumpanya kung lamang upang masiguro ang paglaki sa aking karera.

 Samakatuwid, na may malalim na panghihinayang na hiniling ko sa iyo na tanggapin ang pagbibitiw na epektibo sa [EFFECTIVE DATE]. Nais kong gawing madali ang paglipat na ito para sa kumpanya, kaya’t huwag mag-atubiling ipaalam sa akin ang anumang paraan na maaari akong maging tulong sa panahong ito.

Salamat sa iyong pagsasaalang-alang at pag-unawa.

Regards,

[IYONG SIGNATURA]

[ANG PANGALAN MO]”

Sample 2: reason study/further education

Example from template.net:

“[DATE]

Mahal na [RECIPIENT NAME],

Hindi sa mga kwalipikasyon na ipinapadala ko sa iyo ang liham na pagbitiw sa iyo. Pinababayaan ko ang aking posisyon bilang [POSITION] mula sa [IYONG KOMPANYA NG PANGALAN] epektibo [EFFECTIVE DATE].

Salamat sa lahat ng mga pagkakataong ibinigay sa akin ng kumpanya. Ang iyong suporta ay labis na pinahahalagahan habang nagsisimula ako sa aking paglalakbay sa iyo. Gayunpaman, sa aking pagnanais na lumago bilang isang indibidwal, nagpasya akong bumalik sa paaralan at bigyan ang aking buong pokus sa aking edukasyon. Habang ang karanasan na ito ay positibong makakaapekto sa akin bilang isang indibidwal, ang parehong hindi masasabi para sa kumpanya.

Mangyaring ipabigay-alam sa akin kung mayroong anumang paraan na maka katulong ako upang gawing mas madali ang paglipat ng mga tungkulin para sa aking mga kahalili sa posisyon na ito, at malugod akong magpapasalamat.

Maraming salamat sa iyong suporta at pag-unawa sa bagay na ito, at nais ko lamang ang higit na tagumpay para sa kumpanya.

Regards,

[IYONG SIGNATURA]

[ANG PANGALAN MO]”

Sample 3

Example from askmefast.com:

“Minamahal naming Sir/Madam,

Ako po si (full name) ay nagreretiro sa pagiging isang Barangay Health Worker dahil sa kadahilanang (dahilan). Lubos po ako nagpapasalamat sa pagbibigay sakin ng oportunidad upang maging parte ng inyong samahan.

Nang matapat,

(full name)”

Sample 4 (Barangay)

Example from askmefast.com:

“Name of the Barangay captain: _____________________

Complete address of the recipient including street number:_______________

Zone:_________________

Barangay:_____________

City:__________________

Province: ______________

Zip Code:_______________

Country:________________

Date:__________________

Subject: RESIGNATION LETTER

Dear Madam/sir__________________:

I am (your name) residing at (address) and I am currently working as Tanod in our Barangay. I do hereby sending you this letter as notification for my resignation effective on (date you will be leaving). This is due to a new job opportunity that awaits me.

I am very grateful for all the learning I gained from you and from this work. I am honored that I had the chance to serve our people by being a Barangay Tanod and I will always be proud to be part of this field.

Thank you very much Sir/Madam for everything and for accepting my resignation letter.

Respectfully yours,

(signature)

(typed name)”

Sample 5

Example from usahello.com:

“To: [name of company]

[date]

Dear [name of manager or employer],

I am writing to inform you that I am resigning from my job with your [company/organization, or enter the name of company here]. My last day will be [month, date, year].

I have appreciated my time working for you and the experience that I have gained.

Please let me know if you have any questions or if there are forms or other requirements you need me to complete before I leave.

Sincerely,

[your first and last name]”

Sample 6

Example from thebalancecareers.com:

“Date

Name of Supervisor

Company Name

Address

City, State, Zip Code

Dear Name of Immediate Supervisor:

I am resigning from my position as a customer service representative for personal reasons effective January 19. This provides you with two weeks’ notice to plan for my replacement.

Working at (company name) for the past six years has given me the opportunity to meet some terrific coworkers and customers. I will miss the daily interaction when I am no longer here.

Please let me know what I can do to help ease my exit from the company. It is not my intention to leave you short-handed, but it is necessary for January 19 to be my last day. I can be available, on a limited basis, for follow-up phone calls from coworkers for an additional two weeks.

I wish you nothing but the best. I have been thankful for and happy in my job with (company name). I will miss you and think of my time here positively.

Please let me know what I can do to help during this transition.

Regards,

Employee Signature

Employee Name”

References 

Template.net: “21+ Example of Resignation Letter Templates – Free Sample, Example, Format”

Askmefast.com: “Sample Tagalog resignation letter for barangay health worker?”

Usahello.org: “Resignation letter sample”

Heathfield, S. (2019, Jun.) Resignation Letter Examples When You’re Leaving for Personal Reasons.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!