Sample of resignation letter Tagalog (5)

In this guide, we will see some Sample of resignation letters in Tagalog or halimbawa ng pagbibitiw in the Filipino language. 

Sample of resignation letter Tagalog

A sample resignation letter in Tagalog or in the Filipino language is not an easy type of sample letter to find.

However, you can write your letter in English and if you wish you can translate it to Filipino.

If you have decided to leave your job, keep in mind your resignation letter should be easy to read, brief, and keep a professional business format.

Here we will see some samples that we have translated the letters from English to Filipino (Tagalog). 

Make sure to state during the first paragraph your intention to resign, the date you will be leaving and a thankful statement to thank your employer for the opportunity.

It is always recommended to check with your employer and check your contract about the notice period to avoid a breach of your contract.

You could include the reason why you are leaving such as having a new job opportunity, employment abroad, or a family emergency. 

This means that some employers require a 30 day or 1 month, 1 week, or 2 weeks’ notice at least.

Again this will depend on your employment contract, but you may need to resign within 24 hours.

There are many examples out there that you can download either in a word doc format or PDF file where you can copy, paste, translate, and sign.

Sample 1:

Example from usahelo.org:

“Upang: [pangalan ng kumpanya]

[petsa]

Mahal na [pangalan ng manager o employer],

Nagsusulat ako upang ipaalam sa iyo na nagbitiw ako mula sa aking trabaho kasama ang iyong [kumpanya / samahan, o ipasok ang pangalan ng kumpanya dito]. Ang huling araw ko ay magiging [buwan, petsa, taon].

Pinahahalagahan ko ang aking oras sa pagtatrabaho para sa iyo at sa karanasan na nakuha ko.

Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang mga katanungan o kung may mga form o iba pang mga kinakailangan na kailangan mo upang makumpleto bago ako umalis.

Taos-puso

[iyong una at huling pangalan]”

Sample 2:

Example from askmefast.com:

“Minamahal naming Sir/Madam,

Ako po si (full name) ay nagreretiro sa pagiging isang Barangay Health Worker dahil sa

kadahilanang (dahilan). Lubos po ako nagpapasalamat sa pagbibigay sakin ng oportunidad

upang maging parte ng inyong samahan.

Nang matapat,

(full name)”

Sample 3:

Example from thebalancecareers.com:

“Petsa

Pangalan ng Superbisor

pangalan ng Kumpanya

Address

Lungsod, Estado, Zip Code

Mahal na Pangalan ng Agarang Superbisor:

Ako ay umatras mula sa aking posisyon bilang kinatawan ng serbisyo sa customer para sa mga personal na kadahilanan epektibo noong Enero 19. Nagbibigay ito sa iyo ng paunawa ng dalawang linggo upang magplano para sa aking kapalit.

Ang pagtatrabaho sa (pangalan ng kumpanya) sa nakaraang anim na taon ay nagbigay sa akin ng pagkakataong matugunan ang ilan kakila-kilabot na mga katrabaho at customer. Malalampasan ko ang pang-araw-araw na pakikipag-ugnay kapag wala na ako rito.

Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang makatulong na mapagaan ang aking paglabas mula sa kumpanya. Hindi ito ang aking hangarin iwan ka ng maikli, ngunit kinakailangan para sa Enero 19 na maging huling araw ko. Kaya ko magagamit, sa isang limitadong batayan, para sa mga follow-up na tawag sa telepono mula sa mga katrabaho para sa karagdagang dalawa linggo.

Nais ko sa iyo walang anuman kundi ang pinakamahusay. Ako ay nagpapasalamat at masaya sa aking trabaho kasama (kumpanya pangalan). Mami-miss kita at isipin ang aking oras dito ng positibo.

Mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang maaari kong gawin upang makatulong sa panahon ng paglipat na ito.

Regards,

Lagda ng empleyado

Pangalan ng empleyado ”

Sample 4:

Example from template.net:

“[DATE]

Mahal na [RECIPIENT NAME],

Hindi sa mga kwalipikasyon na ipinapadala ko sa iyo ang liham na pagbitiw sa iyo.

Pinababayaan ko ang aking posisyon bilang [POSITION] mula sa [IYONG KOMPANYA NG

PANGALAN] epektibo [EFFECTIVE DATE].

Salamat sa lahat ng mga pagkakataong ibinigay sa akin ng kumpanya. Ang iyong suporta ay

labis na pinahahalagahan habang nagsisimula ako sa aking paglalakbay sa iyo. Gayunpaman,

sa aking pagnanais na lumago bilang isang indibidwal, nagpasya akong bumalik sa paaralan at

bigyan ang aking buong pokus sa aking edukasyon. Habang ang karanasan na ito ay

positibong makakaapekto sa akin bilang isang indibidwal, ang parehong hindi masasabi para

sa kumpanya.

Mangyaring ipabigay-alam sa akin kung mayroong anumang paraan na maka katulong ako

upang gawing mas madali ang paglipat ng mga tungkulin para sa aking mga kahalili sa

posisyon na ito, at malugod akong magpapasalamat.

Maraming salamat sa iyong suporta at pag-unawa sa bagay na ito, at nais ko lamang ang higit

na tagumpay para sa kumpanya.

Regards,

[IYONG SIGNATURA] [ANG PANGALAN MO]”

Sample 5:

Example from template.net:

“[DATE]

Mahal na [RECIPIENT NAME],

Ito ay may panghihinayang na ipinagbigay-alam ko sa iyo ang aking desisyon na magbitiw

bilang [IYONG DESIGNASYON] mula sa [IYONG KOMIKO NG ANAK].

Habang ang aking oras dito ay napatunayan na produktibo at puno ng mga karanasan, sa

kasamaang palad, hindi ako ganap na nasiyahan sa aking paglaki sa lugar ng trabaho. Ito ay

para sa kadahilanang humingi ako ng trabaho sa ibang kumpanya kung lamang upang

masiguro ang paglaki sa aking karera.

Samakatuwid, na may malalim na panghihinayang na hiniling ko sa iyo na tanggapin ang

pagbibitiw na epektibo sa [EFFECTIVE DATE]. Nais kong gawing madali ang paglipat na ito

para sa kumpanya, kaya’t huwag mag-atubiling ipaalam sa akin ang anumang paraan na

maaari akong maging tulong sa panahong ito.

Salamat sa iyong pagsasaalang-alang at pag-unawa.

Regards,

[IYONG SIGNATURA] [ANG PANGALAN MO]”

References 

Usahello.org: “Resignation letter sample”

Template.net: “21+ Example of Resignation Letter Templates – Free Sample, Example, Format”

Askmefast.com: “Sample Tagalog resignation letter for barangay health worker?”

Usahello.org: “Resignation letter sample”

Heathfield, S. (2019, Jun.) Resignation Letter Examples When You’re Leaving for Personal

Reasons. Retrieved from thebalancecareers.com.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!